svetsskarvar

Kvalitetssäkring

Vet du och ditt företag vilken eller vilka standarder eller krav som gäller för just er verksamhet? Ingen fara, det vet vi.

Kinsmen har en lång och gedigen bakgrund från arbeten med kvalificerad svetsning med högt ställda krav. Vi hjälper ditt företag att kvalitetssäkra era produkter genom analys av svetsförband hos er eller ute på site för att förhindra eventuella dyra kostnader längre fram.

Fördelen med att samarbeta med oss på Kinsmen är att vi tillsammans med våra kompetenta analyser av svetsförband kan leverera en ingående men tydlig teknisk rådgivning angående utförandet och resultat. Kinsmen arbetar ständigt med tydlig kommunikation och detta har i en del fall lett till en utveckling av kundens tillverkningsprocess som till sist slutat med en förbättrad produkt. Det är något vi är väldigt stolta över.

Kontakta oss om ni känner er osäkra.

Utveckling är framtiden.


”Jag anlitade Kinsmen för att göra analyser av svetsförband i ett par konstruktioner. Resultatet blev förträffligt då de under hela arbetets gång visade på ett gediget kunnande och stor professionalism. De arbetade effektivt och var väldigt trevliga och lätta att ha att göra med. Jag kan ge Kinsmen de allra bästa rekommendationer och kommer att anlita dem igen om så behövs”.  


Karin Ljungström, Utvecklingschef på Aritco Lift AB